Fröjdendansen pakering

P-platser i Jönköpings stadspark

  Det är många bilar som parkeras i Stadsparken när det är evenemang på Fröjden och Stadsparksvallen.

Allt för många bilar står felaktigt parkerade och det ger onödigt högt slitage på grödor mm.

 Jönköpings parkkontor har anvisat de blåmarkerade ytorna för parkering. (190 pl.)

Bilar som parkeras utanför markerade områden kommer att bötfällas!

  Vi är väldigt glada över att Fröjden är ett så populärt dansställe, med gäster som åker 20 mil och mer för att få dansa på Fröjden, men parkkontoret i Jönköping vill få bukt med bilproblemet i Stadsparken och har därför gått ut med dessa anvisningar.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT PARKERA I VEGITATIONEN UTANFÖR MARKERADE PARKERINGSOMRÅDEN / P-PLATSER!


Här ser du Kommunens originalkarta för tillåtna P-platser i Stadsparken!

INGEN PARKERING ÄR TILLÅTEN PÅ GRÄSMATTOR ELLER  ANNAN VEGITATION!