Fröjdendansen pakering

P-platser i Jönköpings stadspark

  Det är många bilar som parkeras i Stadsparken när det är evenemang på Fröjden och Stadsparksvallen.

Allt för många bilar står felaktigt parkerade och det ger onödigt högt slitage på grödor mm.

 Jönköpings parkkontor har anvisat de blåmarkerade ytorna för parkering. (190 pl.)

 Tillfällig parkering på grönmarkerad yta, men endast vid arrangemang (23 pl.)!

Bilar som parkeras utanför markerade områden kommer att bötfällas!

  Vi är väldigt glada över att Fröjden är ett så populärt dansställe, med gäster som åker 20 mil och mer för att få dansa på Fröjden, men parkkontoret i Jönköping vill få bukt med bilproblemet i Stadsparken och har därför gått ut med dessa anvisningar.


Här ser du Kommunens originalkarta för tillåtna P-platser i Stadsparken!

OBS! Grönmarkerad gräsyta på ca: 23 EXTRA P-platser, är det tillåten Parkering endast vid arrangemang (som tex Fröjdendansen).

Dessa grönmarkerade P-platser är inte längre tillgängliga som tillfällig parkering vid evenemang, eftersom Kommunens P-vakter sätter P-böter på över 1 000 kr. på alla bilar som står parkerade där, även vid pågående evenemang!

Parkeringsförbudet gäller tillsvidare, tills ett eventuellt nytt avtal med kommunen kommer p plats!

AVTAL

Här är ett kartunderlag med vilka parkeringar som ska nyttjas i samband med arrangemang i Stadsparken. Parkering på gräsytor mm kommer att beivras. På kartan finns ett grönt område med ca 23 platser och det är den gräsyta som tidigare nyttjats som parkering i alla år. Där kommer vi fortsatt tillåta parkering i samband med arrangemang. Vid dessa tillfällen ställs det ut en skylt som talar om att det är tillfällig parkering på ytan.

Sammanlagt med alla ytor som är markerade med någon färg på kartan är det ca 230 platser totalt. (2017: ca 200 platser)

2016-05-03   Jönköpings Kommun, Tekniska kontoret / parkering