Allmän info och Priser

Vi har en nykter kursverksamhet och därför är alkohol inte tillåten på någon utav våra kurser.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är per kalenderår:
100:- Barn och ungdom, till och med det år du fyller 19 år
150:- Vuxna, från och med det år du fyller 20 år

OBS: Av administrativa skäl säljs inga medlemskort under perioden 30 april fram till kursanmälan startar inför höstens kurser.

Barn och Ungdom
Barn och ungdomar under 20 år

450:- Terminskurs Barn / 12 ggr á 1,5 tim
350:- Terminskurs Barn / 12 ggr á 1 tim

Danskort – Barn och Ungdom
Den dyraste kursen betalas helt, därefter 225:-/kurs

( I danskortet ingår Bugg 1-4, Salsa 1-2, samt foxtrot och fox )

Vuxna
Vuxna från och med 20 år

600:- Terminskurs Vuxna / 12 ggr á 1,5 tim
450:- Terminskurs Vuxna / 12 ggr á 1 tim

Danskort – Vuxna 
Den dyraste kursen betalas helt, därefter 300:-/kurs

( I danskortet ingår Bugg 1-4, Salsa 1-2, samt foxtrot och fox )

Kurs- och Danskort är personliga och kan inte överlåtas till andra.