Organisation

Jönköpings Sportdansklubb

 

Klubben leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsens uppgift är att kortsiktig och långsiktigt styra klubbens verksamhet med hänsyn till ”klubbens bästa”. Vissa poster i styrelsen väljs på två år, de övriga på ett år i taget.

 

Jönköpings Sportdansklubb har valt att utföra klubbens aktiviteter med hjälp av arbetsgrupper. Arbetsgrupperna arbetar självständigt, men ska rapportera om sitt arbete till styrelsen. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i styrelsen. Exempel på arbetsgrupper är ’Dansfixarna’, ’Bugg tävling och träning’ och ’Jönköpingstrofén’.

 

På årsmötet sker också valet av valberedning och revisorer. Valberedningens arbete är att prata med och undersöka vilka personer som ska rekommenderas till valet av styrelse och revisorer på nästa årsmöte. Valberedningen kan inte föreslå sig själva till val varför de alltid blir valda genom förslag på årsmötet. Alla val sker genom röstning.

 

Styrelse

Elisabeth Arrehn-Knutsson elisabeth

Ordförande och kontakt mot tävlingsverksamheten

 

yvonneYvonne Lindgren

Vice ordförande, Kassör och utbildningsansvarig

 

lennartLennart Ahnstedt

Ordinarie ledamot, kontakter med distriktet och dataansvarig

 

svanteSvante Sandberg

Ordinarie ledamot, lokalbokning

 

     Jeanette lindwall

             Ordinarie ledamot, kursplanering

 

     Arsalan Darganzani

              Ordinarie ledamot

 

      Susanne Malmquist

               Sekreterare, kontakt för Fest-, Fröjden- och Barnverksamheten

 

     Bo Ahl

              Suppleant

 

    Kent Ståhl

              Suppleant

 

Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med oss.