Organisation

Jönköpings Sportdansklubb

Klubben leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsens uppgift är att kortsiktig och långsiktigt styra klubbens verksamhet med hänsyn till ”klubbens bästa”. Vissa poster i styrelsen väljs på två år, de övriga på ett år i taget.

Jönköpings Sportdansklubb har valt att utföra klubbens aktiviteter med hjälp av arbetsgrupper. Arbetsgrupperna arbetar självständigt, men ska rapportera om sitt arbete till styrelsen. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i styrelsen. Exempel på arbetsgrupper är ’Dansfixarna’, ’Bugg tävling och träning’ och ’Jönköpingstrofén’.

På årsmötet sker också valet av valberedning och revisorer. Valberedningens arbete är att prata med och undersöka vilka personer som ska rekomenderas till valet av styrelse och revisorer på nästa årsmöte. Valberedningen kan inte föreslå sig själva till val varför de alltid blir valda genom förslag på årsmötet. Alla val sker genom röstning.

På sidorna under menyn Organisation beskrivs styrelsen, arbetsgrupperna och valberedningen, där finns även sidan om våra kursledare.

Styrelse

Elisabeth Arrehn-Knutsson elisabeth

Ordförande och kontakt mot tävlingsverksamheten

morganMorgan Carlsson

Vice ordförande och  meddansaransvarig

               Susanne Malmquist

               Sekreterare, kontakt för Fest-, Fröjden- och Barnverksamheten

yvonneYvonne Lindgren

Kassör och utbildningsansvarig

lennartLennart Ahnstedt

Ordinarie ledamot, kontakter med distriktet och dataansvarig

svanteSvante Sandberg

Ordinarie ledamot, lokalbokning

               Jeanette lindwall

              Ordinarie ledamot, kursplanering

              Arsalan Darganzani

              Suppleant

              Kent Ståhl

              Suppleant

Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med oss.