Organisation

Jönköpings Sportdansklubb

 

Klubben leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsens uppgift är att kortsiktig och långsiktigt styra klubbens verksamhet med hänsyn till ”klubbens bästa”. Vissa poster i styrelsen väljs på två år, de övriga på ett år i taget.

 

Jönköpings Sportdansklubb har valt att utföra klubbens aktiviteter med hjälp av arbetsgrupper. Arbetsgrupperna arbetar självständigt, men ska rapportera om sitt arbete till styrelsen. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i styrelsen. Exempel på arbetsgrupper är ’Dansfixarna’, ’Bugg tävling och träning’ och ’Jönköpingstrofén’.

 

På årsmötet sker också valet av valberedning och revisorer. Valberedningens arbete är att prata med och undersöka vilka personer som ska rekommenderas till valet av styrelse och revisorer på nästa årsmöte. Valberedningen kan inte föreslå sig själva till val varför de alltid blir valda genom förslag på årsmötet. Alla val sker genom röstning.

 

Styrelse

Yvonne Lindgren

Ordförande, Kassör och utbildningsansvarig

 

Lennart Ahnstedt

Vice ordförande, Ordinarie ledamot, kontakter med distriktet och dataansvarig

 

Susanne Malmquist

Ordinarie ledamot, Sekreterare

 

Svante Sandberg

Ordinarie ledamot, lokalbokning

 

Felicia Pettersson

Ordinarie ledamot

 

Arsalan Darganzani

Ordinarie ledamot, ansvarig funktionärer och meddansare

 

Kent Ståhl

Ordinarie ledamot

 

Therese Krondahl

Suppleant

 

 

Claes-Göran Elm

Suppleant

 

 

 

 

 

Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med oss.